Se över era kontaktuppgifter!

Tidigare har er handläggare ansvarat för att generell information ska nå dig men från och med nu kommer generell information att skickas direkt från Forum Syd. Den generella informationen kommer att skickas till dig så länge som du är listad som kontaktperson för ett specifikt projekt. Det är därför viktigt att kontaktuppgifterna till projektets kontaktperson alltid är uppdaterade.

Om du skulle önska ändra kontaktperson på projektet, gör följande:

  1. Logga in på organisationsportalen.
  2. Klicka på ”Our Organisation”.
  3. Klicka på ”Create contact”.
  4. Fyll i kontaktuppgifter.
  5. Be din handläggare ändra kontaktperson för projektet.

(Om den nya kontaktpersonen redan är registrerad som kontakt i portalen kan du bortse från de fyra första stegen.)